نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
مصاحبه با مولفان كتاب جديد التاليف
مصاحبه با مولفان كتاب جديد التاليف

باسمه تعالي

به منظور معرفي بستة جديد آموزش زبان انگليسي پاية هفتم گفت و گويي داشته ايم با دو نفر از مؤلفان كتاب درسي تازه تأليف آقايان دكتر سيد بهنام علوي مقدم سرگروه زبان هاي خارجي دفتر و دكتر رضا خيرآبادي از مؤلفان كتاب درسي

- آقاي دكتر علوي مقدم مشخصات كتاب جديد التأليف زبان انگليسي به نام prospect1 چيست؟

كتاب زبان انگليسي در دو مجلد كتاب دانش آموز و كتاب كار تهيه شده است كه هر يك هدفي خاص را دنبال مي كند و بدين ترتيب، مهارت هاي زباني به صورت همزمان با انجام فعاليت هاي موجود در آن ها تقويت مي گردند.

كتاب دانش آموز داراي 6 بخش است:

1- مكالمه[1] در اين قسمت، مكالمه يك گفت و گوي طبيعي و در محيط و با توجه به بافت است كه در آن به موضوعي خاص ( مانند معرفي خود، خانواده، غذا، محيط زندگي) پرداخته شده و در همين حال دو function (عمكرد زباني) در آن وجود دارد. اين قسمت كه توسط بومي زبانان اجرا و ضبط شده بنا به تشخيص معلم در كلاس 2 تا 3 بار توسط CD player پخش مي شود و دانش‌آموزان به آن گوش فرا مي دهند. لازم به يادآوري است كه اين مكالمه نبايد حفظ شود، نبايد معني شوند، دستور زبان جملات آن اصلاً نبايد مطرح شوند و ... اين بخش فقط براي در معرض قرار گرفتن زباني است و بس.

2- Practice

در اين قسمت دو بخش مجزا وجود دارد(1و2) كه هر يك به صورت مجزا به عملكردهاي زباني مي‌پردازند. مثلاً در درس يك عملكرد « معرفي» و « احوالپرسي» مطرح مي گردد. معلم پس از پخش اين قسمت توسط سي دي ، اين قسمت را به صورت دو به دو ( معلم با دانش آموز و دانش‌آموز با دانش آموز ) تمرين مي كند.

3- Sounds & letter : در اين قسمت حروف الفبا نيز براساس يك مكالمه تدريس مي شود و توجه دانش آموزان به سه ، چهار حرف خاص و صداهاي آن جلب مي گردد. اين نوع تدريس نيز براساس رويكرد ارتباطي مطرح در برنامه درسي ملي است.

4- Listening & reading

در اين قسمت، از طريق سي دي پلير، فايل صوتي مكالمات كه مربوط به موضوع و عملكردهاي زباني مطرح شده در درس است پخش مي شود و دانش آموزان پس از گوش دادن به مكالمه يا سؤال، گزينه مورد نظر را انتخاب مي كنند. در اين بخش، دو مهارت گوش دادن و خواندن تقويت مي شود.

5- Speaking& writing

در اين قسمت، كه به صورت Pair work، Group work (كارگروهي) انجام مي گيرد. دانش‌آموز با اطلاعات به دست آورده از قسمت هاي پيشين، به صحبت كردن با همكلاسي هاي خود مي پردازد و اطلاعاتي را به صورت مكتوب، توليد مي نمايد.

6- Role play يا convesation

قسمت پاياني درس، ايفاي نقش و مكالمه است كه دانش آموزان پس از تمرين قسمتهاي مختلف درس ، در پايان درباره موضوع با كمك و نقش هاي زباني درس، با يكديگر مكلامه و گفت و گو مي‌نمايند.

- آقاي دكتر خيرآبادي به نظر شما ويژگي ارتباطي بستة جديد آموزشي چگونه منتقل گرديده است؟

همانطور كه آقاي دكتر علوي مقدم اشاره فرمودند، سيستم هر درس به صورت كل به جزء است يعني در ابتدا دانش آموز در معرض يك مكالمه طبيعي قرار مي گيرد و بدون توجه به نكات زباني، دستوري ، واژگاني و غيره، فقط به آن گوش فرا مي دهد و به نوعي در معرفي زبان قرار مي گيرد. سپس اجزاي آنرا تمرين
مي كند و در نهايت سعي در توليد آن دارد ( اين موارد همگي براساس رويكرد ارتباطي خودباورانه فعال حوزه يادگيري زبانهاي خارجي برنامه درس ملي تهيه شده است).

لازم به يادآوري است در ابتداي كتاب درسي به نام خوشامد (welcome) وجود دارد كه هدف آن ايجاد انگيزه اي مناسب در آغاز سال تحصيل و نيز تعيين سطح ضمن دانش آموزان توسط دبير محترم است.

همچنين در پايان كتاب نيز قسمتي به عنوان « فرهنگ تصويري» يا (Poto Dictionray) وجود دارد كه براي استفاده در كلاس و آموزش بصري دانش آموزان گنجانده شده است.

- آقاي دكتر علوي مقدم نقش كتاب كار در اين بستة جديد چيست؟

در كنار كتاب دانش آموز، كتابي به نام كتاب كار نيز وجود دارد كه هدف آن تقويت مهارت هاي زباني به خصوص خواندن و نوشتن و يادگيري مواد زبان انگليسي است (Literacy)

اين بخش نيز شامل چهار قسمت اصلي است

1- Word Finding : تشخيص كلمه و واژه

هدف اين بخش تشخيص ديداري و بصري واژگان و اجزاي آن ها است

2- Word making : ساخت واژه : در اين بخش، دانش آموزان با تركيب حروف و صداها به ساخت كلمه همت مي گمارد.

3- Word writing : در اين قسمت دانش آموز آغاز به نوشتن كلمات به صورت تك كلمه مي كند.

4- Reading: اين بخش اختصاص به خواندن دارد و از اين طريق مهارت خواندن تقويت مي گردد.

- آقاي دكتر علوي مقدم براي موضوع چند سطحي بودن و عدم همگن بودن دانش آموزان حاضر در كلاس درس چه تمهيدي انديشيده شده است؟

با توجه به عدم يكدستي دانش آموزان در كلاس هاي زبان انگليسي در مدارس ايران آموزش سواد از مسايل دشواري است كه مؤلفان با آن روبرو بودند. از طرفي دانش آموزاني با سطوح بالاي زباني در كلاس حضور دارند و از طرف ديگر دانش آموزاني كه حروف الفبا را هم نمي دانند. براي ايجاد يك فضاي مناسب آموزشي، زمينه هايي براي هر دو طيف به وجود آمده است. مثلاً علاوه بر سه درس اول كتاب كار كه تمرين هايي براي تمرين الفبا آمده است، در پايان كتاب كار نيز جزوه اي وجود دارد كه براي دانش آموزاني كه هيچ زمينه اي در خصوص الفباي انگليسي ندارند، توصيه مي شود.

لازم به ذكر است كتاب هاي زبان انگليسي به همراه سي دي آموزشي، سايت پشتيبان، فلش كارت و راهنماي معلم و دانش آموزان ارائه مي گردد كه همان مفهوم بسته آموزشي است. ارايه اين دو كتاب بدون وسايل و لوازم جانبي با اهداف برنامه درسي در تضاد قرار مي گيرد.[1]Conversation
دفعات بازديد: 2688
تعداد بازديدكنندگان: 2659
Welcome to Foreign Languages Department