نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
بارم بندي درس زبان خارجي (انگليسي - فرانسه - آلماني) پايه دوم دبيرستان
بارم بندي درس زبان خارجي (انگليسي - فرانسه  - آلماني) پايه دوم دبيرستان سال تحصيلي 88-1387


تذكرات مهم :

رعايت بارم بندي درطرح سؤالات امتحانات نهايي الزامي ولي درامتحانات داخلي پيشنهادي است. بديهی است رعايت بارم بندی درطراحی سئوالات امتحانات هماهنگ کشوری يا استانی از تضيع حق دانش آموزان جلوگيری خواهد کرد.
2- بر اساس تبصره 1/2 ماده 19 آيين نامه آموزشي دوره پيش دانشگاهي ، سؤالات امتحانات نوبت شهريور مراکز پيش دانشگاهي که به صورت هماهنگ منطقه اي طراحي مي شود براساس20 نمره و همانند بارم بندي امتحانات جبراني مربوطه مي باشد.
بارم‌بندي دروس دوره‌ي متوسطه دردبيرستانهاي بزرگسالان همانند بارم‌بندي نوبت شهريور است.
مواردي ازکتاب درسي كه مطالعه آزاد اعلام گرديده در ارزشيابي ها لحاظ نمي گردد
.

 

  

انجام تكاليف درسي و پاسخگويي به سوالات   5 نمره

فعاليت هاي كلاسي كتبي (20 نمره )

ارزش يابي مستمر
(ارزش يابي كتبي و شفاهي در طول نوبت اول، دوم و در صورت تشكيل كلاس دوره تابستاني)
آزمون هاي مستمر كلاسي   5  نمره
فعاليت هاي كلاسي شفاهي   10 نمره
سرعت مناسب   1 نمره خواندن ارزش يابي شفاهي پاياني  (10 نمره ) ارزش يابي پاياني
(نوبت اول، دوم، شهريور و يا دوره تابستاني)
آهنگ، تكيه  و تلفظ صحيح    1 نمره
سليس خواني    2 نمره
درك مطلب    2 نمره
بازگويي و خلاصه كردن مطلب خوانده شده
 (دانش آموزان پس از خواندن بخشي از يك درس، نكات مهم آن را در يك يا دو جمله بيان  مي كنند).   
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره / آلماني  2 نمره
نقش هاي زباني
(در اين قسمت مهارت دانش‌آموزان در اجراي مكالمات مربوط به Language Function مورد ارزش‌يابي قرار مي‌گيرد). 
لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه و آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود. 
انگليسي و فرانسه 5/1 نمره/ آلماني  2 نمره
تلفظ صحيح (ارزش‌يابي در اين بخش صرفا به  قسمت Pronunciation  كتاب محدود مي‌شود.لازم به توضيح  است  كه ارزش‌يابي تلفظ فقط در مورد زبان‌هاي انگليسي و فرانسه است.    1 نمره

تذكر : از10نمره ي ارزش يابي شفاهي پاياني نوبت دوم، 5/2 نمره به نيمه اول و 5/7 نمره به نيمه دوم كتاب تعلق مي گيرد .

ديكته - يك يا دو حرف جا افتاده از دوازده لغت در قالب جملات را بنويسد. 
 انگليسي و فرانسه  3 نمره/ آلماني 4 نمره

ارزش يابي كتبي پاياني (30 نمره )
جايگزين كردن لغات در جملات (9 لغت در 8 جمله)   4 نمره واژگان
يافتن واژه هاي مناسب به منظور تكميل جملات ناقص با استفاده از دانش زباني دانش آموز     2 نمره
پرسش هاي چهارگزينه اي    2 نمره

در اين قسمت متني در سطح متون كتاب انتخاب مي شود و دانش آموزان به سوالات مربوطه پاسخ مي دهند.
انواع سوالات:
Completion, Multiple choice, True/ False, Wh questions, Yes/ No questions  
   4 نمره

درك مطلب
(Sentence Comprehension) : در اين بخش يك يا دو جمله در هر سوال گنجانده مي شود كه درك آن ها مستلزم دانستن نكته اي
  مي باشد.درمورد اين جملات سوال به صورت چهار گزينه اي داده مي شود. 3 نمره
سوالات چهارگزينه اي    2 نمره دستور
مرتب كردن جملات به هم ريخته   2 نمره
كامل كردن جملات ناقص  2 نمره
پاسخ به سوال باتوجه به تصوير   2 نمره

نقش هاي زباني   3 نمره
مكالمات ناقصي كه توسط دانش آموزكامل مي شوند . سوالات اين بخش به قسمت Language Function  كتاب درسي مربوط مي شوند. لازم به توضيح است كه در زبان هاي فرانسه آلماني بخش مكالمه جايگزين نقش هاي زباني مي شود.  

الف- استفاده ازستون ودادن مثالي براي هرستون دانش آموزان لغات داده شده رادرستون هاي مربوط قرارمي دهند.

اين بخش به دو شكل مي تواند مورد ارزش يابي قرار گيرد: تلفظ 
1 نمره
ب -  دادن مجموعه اي از لغات كه همه به جز يكي در يك صدا مشترك هستند. دانش آموزان لغت مربوطه را مي يابند.
لازم به توضيح است كه ارزش يابي تلفظ فقط درمورد زبان هاي انگليسي و فرانسه است.

توجه: در ارزش يابي كتبي پاياني نوبت دوم از مجموع 30 نمره، 5/22 نمره ي آن متعلق به نيمه دوم كتاب درسي و 5/7 نمره ي آن متعلق به نيمه اول كتاب درسي مي باشد.

 

 

دفعات بازديد: 22843
تعداد بازديدكنندگان: 20601
Welcome to Foreign Languages Department