نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
 
 
 
 
 
بارم بندي تفصيلي آزمون نيمسال اول و دوم زبان انگليسي پايه يازدهم
تاريخ: دوشنبه 29 آبان 1396  ساعت: 12:01
  بارم بندي تفصيلي آزمون نيمسال اول و دوم زبان انگليسي پايه يازدهم
فايل بارم بندي
   

باسمه تعالي

بارم بندي تفصيلي آزمون نيمسال اول و دوم زبان انگليسي پايه يازدهم

به منظور برگزاري هماهنگ و بهينه آزمونهاي پاياني نيمسال اول و دوم شيوه نامه طراحي سوالات آزمون  تقديم ميگردد.

مهارت صحبت كردن(SPEAKING):

چهار نمره از بيست نمره آزمونهاي نيمسال اول و دوم به اين مهارت تعلق مي گيرد. اين بخش از آزمون كه يك تا دو هفته پيش از برگزاري آزمونهاي كتبي مدارس برگزار ميگردد شامل بخشهاي زير است:

-تك گويي(MONOLOG):

از دانش آموزان خواسته ميشود در مورد موضوعTHEME) (درسهاي خوانده شده، مطالبي را به صورت تكنفره بازگو نمايند.به عنوان مثال از او ميخواهيم چند جمله درباره حفاظت از محيط زيست و راهكارهاي آن صحبت كند.

- گفتگو(DIALOG):

در اين بخش مكالماتي بين دانش آموز و معلم و يا دو يا چند دانش آموز در حيطه موضوعات كتاب صورت ميگيرد. به عنوان مثال دانش آموزان درباره يكي از شگفتي هاي آفرينش با يكديگر يا با معلم خود به گفتگو ميپردازند.

-ايفاي نقش (ROLE PLAY):

در اين بخش از آزمون، به هر يك از دانش آموزان نقشي مرتبط، شبيه به بخش مكالمه اول کتاب یا کار گروهی (PAIRWORKS )بخش WHAT YOU LEARNED ارائه میگردد  و دانش آموزان به صورت دو يا چندنفره به ايفاي نقش ميپردازند.

هدف از اين بخش به هيچ وجه حفظ عين مكالمات يا عبارات كتاب نيست و دانش آموزان ميبايست به توليد خلاقانه بپردازند.

-مصاحبه(INTERVIEW):

در اين بخش دبير گرامي، پرسش‌هايي را در قالب مصاحبه از دانش آموزان مطرح مي كند و دانش آموزان با توجه به اطلاعات قبلي (مطالب متوسطه اول و پايه دهم) و كتاب پايه يازدهم به سوالات ايشان پاسخ مي دهند.

براي ارزشيابي بخش تلفظ(PRONUNCIATION) معلم در ضمن توليد دانش آموز تلفظ و لحن آنها را در سطح مطالب يادگرفته شده بررسي و ارزيابي مي كند.

به دبيران محترم توصيه ميگردد بخش آزمون صحبت كردن را به منظور حفظ مستندات ضبط نمايند و در كارپوشه دانش آموزان نگهداري نمايند.

توصيه مي‌شود به استراتژي هاي صحبت كردن (speaking strategies)كه در كتاب درسي در بخش   listening and speaking  آموزش داده شده‌اند توجه شود.

 

مهارت شنيداري(LISTENING):

 

اين مهارت نيز چهار نمره از بيست نمره آزمون را به خود اختصاص مي دهد. در اين بخش، سه متن كوتاه (بين پنج تا هشت جمله) به صورت گفتگو يا متن خوانده شده به صورت تك گويي، ارائه مي‌شود.

يك متن از سه متن ياد شده مستقيماً از متن كتابCONVERSATION,READING,LISTENING AND) SPEAKING ,WHAT YOU LEARNED) طراحي مي گردد و سوالات آنها نيز همچون پرسشهاي مطرح شده در انتهاي هر بخش(  كوتاه جواب (در حد كلمه و عبارت) ،پاسخ بلند (در حد جمله) ،چند گزينه اي ،درست و غلط و ...) مي باشد. (يك نمره) دو متن ديگر از متنهاي خارج از كتاب در حد مطالب كتاب درسي و ترجيحاً با همان مضمونها طراحي مي گردد. ( سه نمره)

نمونه سوالات نيز همچون متن هاي شنيداري انتخاب شده كتاب درسي خواهد بود.

*در اين بخش نيز يك تا دو هفته قبل از شروع امتحانات كتبي مدارس، در هر كلاس به صورت مجزا برگزار مي گردد.

* متون مورد استفاده در بخش شنيداري ميتواند برشي از فايلهاي كتاب درسي يا همان متنهاي ضبط شده با تلفظ استاندارد توسط معلم يا ساير منابع تكميلي باشد.

آزمون كتبي:

 

 

اين آزمون مجموعاً شامل 12 نمره از بيست نمره نهايي به شرح زير ميباشد:

 

واژگان(VOCABULARY) 2 نمره

دستور زبان(GRAMMAR) 2 نمره

مهارت نوشتاري(WRITING) 4 نمره

مهارت خوانداري(READING) 4 نمره

 

 

واژگان:

در اين قسمت ميتوان از بخشهاي GET READY, WORDBANK, NEW WORDS AND EXPRESSIONS  و VOCABULARY DEVELOPMENT استفاده نمود. براي طرح پرسشهاي اين بخش از نمونه تمرينات موجود در بخشvocabulary در كتاب كار استفاده مي‌شود.

دستور زبان(GRAMMAR):

در اين بخش نيز نمونه سوالات موجود در كتاب كار در هر سه سطح FORM, MEANING AND USE مورد استفاده خواهد بود.

مهارت نوشتاري:

تمرينات موجود در كتاب كار و دانش آموز ميتواند به عنوان نمونه سوال مورد استفاده قرار گيرد.

 

مهارت خوانداري:

در اين بخش يك متن از كتاب درسي و يك متن از خارج از كتاب درسي در سطح معلومات دانش آموزان و مطالب كتاب درسي ارايه ميگردد. تمرينات ، شبيه به موارد مطرح شده در كتابهاي دانش آموز و كار ميباشد. ( درست/غلط، پاسخ كوتاه، پاسخ بلند، چند گزينه اي و غيره)

توجه:

1- در تمامي بخشهاي آزمون ، براي پاسخهاي در حد كلمه و عبارت 0.25 ( از بيست) و براي پاسخ هاي در حد جمله 0.5 نمره ( از بيست) در نظر گرفته ميشود.

2-براي تسهيل در طراحي سئوال مهارتهاي نوشتاري و خوانداري دوازده نمره‌اي، اين آزمون از 24 نمره طراحي مي‌گردد و نمره نهائي تقسيم بر دو مي‌گردد.

توجه: آزمون نوبت اول اين پايه تا پايان قسمت گرامر درس 2 ميباشد. در مدارس فني حرفه اي و كارودانش نيز آزمون نوبت اول  ، درس 3 كتاب پايه دهم خواهد بود.

بازگشت به ليست اخبار

Welcome to Foreign Languages Department