نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
بارم بندي دوم متوسطه (هشتم)

دانلود بارم بندي درس زبان انگليسي هشتم

1

امتحان نوبت اول و دوم

بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه دوم متوسطه اول

 

آزمون شفاهی        (Listening and Speaking  )

1- ارزشیابی مستمر(20 نمره) شامل بخش های زیر:

Ø  Listening        (5 نمره)

·    Conversations      (فقط در حد درک متن و پاسخ به سوالات فارسی/انگلیسی مربوط به آن ها)

·    Practice 1, 2, …

·      Listening &writing  

Ø  Speaking        (5 نمره)

·    Reading , speaking & Writing

·    Practice 1, 2, …

 

Ø  Listening/Speaking        (10 نمره)

·    Talk to your teacher

·    Literacy Activities in "spelling & Pronunciation"         

·    Role play

2- ارزشیابی پایانی (20 نمره) شامل بخش های زیر:

Ø  Interview              (5 نمره)

Ø  Monologue          (5 نمره)

Ø  Role play        (10 نمره)

 

توجه: ارزشیابی شفاهی پایانی نوبت اول از 4 درس اول صورت می گیرد.

برای نیم سال دوم 5 نمره از دروس 1 تا 4 و 15 نمره برای دروس 5 تا 7 اختصاص می یابد.

آزمون کتبی        (Listening , Reading & Writing  )

1- ارزشیابی مستمر (20 نمره) بر اساس:

 

Ø  Workbook (Literacy Skills)     

2- ارزشیابی پایانی  (20 نمره) شامل بخش های زیر:

Ø  Listening & Writing      (10 نمره)

Ø  Reading & Writing         (10 نمره)

·     

 

نمره آزمون كتبي، مجموع ارزش يابي مستمر و ارزش يابي پاياني تقسيم بر دو خواهد بود

توجه:

-        ارزشیابی کتبی پایانی نوبت اول از 4 درس صورت می گیرد.

-        برای نیم سال دوم 5 نمره از دروس 1 تا 4 و 15 نمره برای دروس 5 تا 7 اختصاص می یابد.

مجموع نمرات آزمون شفاهي (20 نمره ) به اضافه آزمون كتبي (20 نمره) تقسيم بر دو

  امتحان شهريور:

مجموع  4 نمره  شفاهي (آزمون شفاهي مستمر تقسيم بر 5) به اضافه 16 نمره كتبي ( 8 نمره listening  + 8 نمره Reading & writing)

دفعات بازديد: 23600
تعداد بازديدكنندگان: 20309
Welcome to Foreign Languages Department