نظرسنجی سوالات متداول پرسش و پاسخ تابلو اعلانات نقشه سایت نمای اصلی
 
 
 
 
بارم بندي سوم متوسطه (نهم)

بارم بندی درس زبان انگلیسی پایه سوم متوسطه اول

 امتحانات نوبت اول و دوم

آزمون شفاهی
( Listening and Speaking )

آزمون کتبی
( Listening , Reading , Writing & Grammar )

1- ارزشیابی مستمر ( 20نمره ) شامل بخش های زیر :

     
  • Conversations
  • Practices ( 1& 2 )
  • Language Melody
  • Talk to your teacher
  • Tell your classmates
  • Listening , reading & writing
  • Listening , speaking , reading & writing

ارزشیابی مستمر ( 20نمره ) بر اساس :

 • Work book + worksheets in the class

( کتاب کار + سایر فعالیت های کتبی در کلاس )

2-ارزشیابی پایانی ( 20نمره) شامل بخش های زیر:

 • Interview ( 5 marks )
 • Monologue ( 5 marks )
 • Role play ( 10 marks )

2- ارزشیابی پایانی( 20 نمره)شامل :

 • Listening , Reading & Writing ( 8 score )
 • Reading and Writing ( 12 score )
 • تنها 5/2 تا 3 نمره به بخش گرامراختصاص مي يابد.

 توجه :

ارزشیابی شفاهی و کتبی نوبت اول از 3 درس اول صورت می گیرد .

برای ارزشیابی شفاهی و کتبی نوبت دوم 5 نمره از درس 1 تا 3 و 15 نمره برای دروس 4 تا 6 اختصاص می یابد

 نحوه محاسبه نمره تکوینی ( مستمر )

{نمره مستمر شفاهی (20)  + نمره مستمر کتبی (20) } تقسیم بر 2

 نحوه محاسبه نمره پایانی

{نمره آزمون شفاهی (20)  + نمره آزمون کتبی (20)  } تقسیم بر 2

 امتحان شهریور

 مجموع 4 نمره شفاهی ( نمره شفاهی مستمر تقسیم بر 5) + 16نمره آزمون کتبی

Listening , Reading & Writing (6 mark ) + Reading and Writing (10 mark)

دفعات بازديد: 34280
تعداد بازديدكنندگان: 27103
Welcome to Foreign Languages Department